Nyheter | Norrköpings Redovisningskonsult

Tel: 011-182458

REPSLAGAREGATAN 13

602 25 Norrköping

Nyheter

Följande nya deklarationstidpunkter gäller för företag och föreningar Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november. Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december. Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars. Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.
Skatteverket utvidgar sina kontroller av rot och rut. tidiager stod fokus på utförarna och numera omfattas även köparna. Intresset för rot och rut ökar. Hela 14 procent fler köpte rut-tjänster under Q! oxch Q2 jämfört med förra året . Staten betalade ut 81 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och ruttjänster.
Den 1 juli 2013 byttes vissa begrepp ut i mervärdesskattelagen. De begrepp som har tagits bort är yrkesmässig verksamhet, som ersatts av ekonomisk verksamhet. N äringsidkare och företagare ersatts av beskattningsbar person .
2013 ska 225 607 personer deklarera försäljning av privatbostad. Skatteverket försöker få folk att i större utsträckning använda e-deklarationer för att minska risken för fel.